CORPORATE GOVERNANCE
Audit committeeRemuneration committeeNomination Committee
Mr. KWAN Kai CheongMr. KWAN Kai CheongMr. CHEN Jun
(Chairman)(Chairman)(Chairman)
Mr. FONG Wo, Felix, JPMr. CHEN JunMr. Hou Guangjun
Dr. LAM, Lee G.Ms. WANG XulingMr. FONG Wo, Felix, JP

Mr. FONG Wo, Felix, JPMr. KWAN Kai Cheong

Dr. LAM, Lee G.Dr. LAM, Lee G.